DOGMACILIK ne demek? Dogmacılık nedir?

dogmacılık

isim, felsefe Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği varsayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
- TDK