KLOŞ ne demek? Kloş nedir?

kloş

sıfat Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek)O zaman kloş eteklerin modası yeni çıkmıştı. - A. İlhan
- TDK