ŞEŞYEK ne demek? Şeşyek nedir?

şeşyek

isim Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin altı, öbürünün bir gelmesi
- TDK