SUSTA DURMAK ne demek? Susta Durmak nedir?

susta durmak

1. köpek arka ayakları üzerinde durmak
2. hazır durumda beklemek
3. korktuğu bir kimsenin karşısında saygılı ve çekingen davranmak
- TDK