YÜZÜNÜ GÖRMEMEK ne demek? Yüzünü Görmemek nedir?

yüzünü görmemek

1. uzun süre görmemekBir güzel çocuk yüzüyle gülümsüyor. - S. F. Abasıyanık
2. gereksinim duyulan bir şeyi özlemek, ona hasret kalmakSuyun yüzünde.
- TDK